fbpx

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna
Czym jest gimnastyka korekcyjna?

Gimnastyka korekcyjna jest częścią wychowania fizycznego, ale jednocześnie gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane tu ćwiczenia mają doprowadzić przede wszystkim do korekcji postawy ciała. To powoduje również , że specyficzne są również zasady i metody stosowane w gimnastyce korekcyjnej.

Zadania gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej

Gimnastyka kompensacyjna (Gimnastyka wyrównawcza) – to zasób i rodzaj ćwiczeń, które mają skompensować pewien niedobór ruchowy zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Działa profilaktycznie.

Gimnastyka korekcyjna obejmuje ćwiczenia, których zadaniem jest naprawienie lub poprawienie czegoś, co zostało mniej lub bardziej uszkodzone – jej zadaniem jest usunięcie wady postawy. Działa więc leczniczo.

Czy Twoje dziecko powinno uczęszczać na zajęcia gimnastyki korekcyjnej?

Na pewno tak, ponieważ najwięcej wad postawy powstaje u dzieci w wieku szkolnym. Nawet jeśli uważasz, że Twoje dziecko ma prawidłową postawę taka forma zajęć ruchowych jest doskonałą profilaktyką.

Dlaczego? Otóż okres szkolny to tzw. krytyczny okres posturogenezy.

  • Pierwszy okres krytyczny posturogenezy przypada na wiek 6 – 7 lat i jest związany ze zmianą dotychczasowego trybu życia dziecka. Istotą tej zmiany jest przejście ze swobodnej regulacji ilości ruchu i odpoczynku w narzucony kilkugodzinny system przebywania w pozycji siedzącej. Ponadto dzieci w tym wieku bardzo szybką się rozwijają i niedobór ruchu powoduję błyskawiczne zmiany w postawie.
  • Drugi okres krytyczny posturogenezy (11-14 lat) – związany ze skokiem pokwitaniowym. W tym okresie występuje intensywny przyrost długości kończyn dolnych i tułowia, zmiana proporcji ciała i dotychczasowego układu środków ciężkości, brak równoczesnego pokrycia tych zmian z siłą mięśniową. Powyższe zmiany stwarzają warunki do pogłębiania istniejących wad postawy. Okres ten stanowi często ostatnią szansę wyrównania istniejących odchyleń.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej wpływają także na świadomość dziecka i jego nawyki ruchowe co jest niezbędne w procesie korekcyjnym, a także są świetną profilaktyką.

Prowadzimy zajęcia grupowe w szkołach:
Bielany:
SP 247 ul. Wrzeciono 9, zajęcia we wtorek, czwartek 15.30 – 16.15
SP 273 ul. Balcerzaka 1, zajęcia w środę 15.30 – 16.15

Żoliborz:
SP 65 ul. Mścisławska 1,

poniedziałek 16.15 – 17.00

wtorek       15.25 – 16.10; 16.15 – 17.00

środa         16.15 – 17.00

Masz pytania ?